Thư viện Đèn BOT AiHouse

Loại thư viện: Model AIHouse
Dung lượng file: 10.03 KB

Vật liệu:


Sản phẩm

 • Đèn thả BOT mini - Đen
 • Đèn thả BOT mini - Trắng
 • Đèn thả BOT Plate MD1-500D - Đen
 • Đèn thả BOT Plate MD1-500T - Trắng
 • Đèn thả BOT Tree MD-12D - Đen
 • Đèn thả BOT Tree MD-12T - Trắng
 • Đèn thả BOT Square MD3B-350D - Đen
 • Đèn thả BOT Square MD3B-350T - Trắng
 • Đèn trần BOT small triangle MD3-380D - Đen
 • Đèn thả BOT Big triangle MD3-480X - Xanh
 • Đèn đứng BOT Square ML3-350D - Đen
 • Đèn bàn BOT Yellow MT1S-310 -
 • Đèn bàn BOT Orange MT3S-390 -

Hướng dẫn sử dụng

Sử dụng phần mềm AiHouse để mở file.
Đăng nhập phần mềm tại https://www.aihouse.com, chọn menu Open local và mở file SWJ này ra. Chọn các model sản phẩm trong đó và click biểu tượng hình Ngôi sao để thêm vào Hộp yêu thích (Favorite). Khi nào cần sử dụng, chỉ cần vào Hộp yêu thích để lấy model ra đưa vào bản vẽ.

Nhập email của bạn để đăng ký vào danh sách nhận bản tin.