Cách chạy các app từ nguồn không xác định trên máy Mac đời mới

Hiện tại máy Mac mới thường chặn không cho cài các phần mềm lậu, crack, hay các phần mềm từ các nhà phát triển không xác định. Để cài hay chạy các phần mềm này cần phải làm theo 3 cách sau:

  1. Tắt Gate Keeper
  2. Tắt SIP (System Integrity Protection)
  3. Giảm mức độ bảo mật của hệ thống

Xem thêm video hướng dẫn chi tiết tại https://www.youtube.com/watch?v=gnsTTyte_4s

 

Nhập email của bạn để đăng ký vào danh sách nhận bản tin.